Sekretarijat Privremene istražne komisije zadužen je da stupi u kontakt sa ranije pozvanim svjedocima i usaglasi termine za njihovo svjedočenje u naredne tri sedmice.

Odlučeno je da se dopis sekretara Privremene istražne komisije proslijedi Kolegiju Sekretarijata PSBiH na daljnje postupanje, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću Parlamentarne skupštine BiH.