Sudija Tanja Curović kazala je da je vještak Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu Mladen Stupar javio da ne može doći jer se nalazi izvan BiH, piše detektor.ba.

Zukiću se sudi sa Safetom Bibićem, Senadom i Nedžadom Trakom, Ramizom Karavdićem, Esedom Džananovićem i Asimom Sarajlićem. Oni su optuženi za nezakonito posredovanje pri zapošljavanju, zloupotrebu položaja i primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, podsjeća BIRN BiH.

Na ročištu je Tužilaštvo iznijelo odgovor na pisani prigovor odbrane Sarajlića na zakonitost pojedinih dokaza, kojem se pridružila i odbrana Zukića.

Tužiteljica Ena Bahtijarević-Alagić je rekla da zakonom nije predviđena obaveza pretresa pokretnih stvari, kao što su mobilni telefoni i kompjuteri, uz prisustvo svjedoka.

Prema njenim riječima, u zakonu postoje određene dileme kad su u pitanju procedure. Kazala je da se mobilni telefoni oduzimaju uz potvrdu, a da Tužilaštvo ne analizira njihov sadržaj, već to obavljaju stručna lica.

Bahtijarević-Alagić smatra da nisu povrijeđena prava i slobode optuženih, te da nije urađeno ništa nezakonito prilikom pretresa telefona. Ona je pripremila nekoliko dodatnih dokaza u cilju dokazivanja zakonitosti, ali će oni biti uloženi nakon što budu dostavljeni Odbranama.

Sarajlićev branilac Nermin Mulalić je ocijenio da, ukoliko postoje nedoumice u zakonu, kao što je potvrdila i tužiteljica, onda je princip da se ide u korist optuženog.

On je istakao da postoji naredba za pretres na koji će biti pozvani optuženi i branioci. Napomenuo je da zakonom nije propisano da optuženi i branioci moraju biti na pretresu, ali da moraju biti pozvani.

Prema njegovim riječima, postupanje u ovom predmetu je drugačije od prakse Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu.

Zukićeva braniteljica Senka Nožica rekla je da odbrana nije bila prisutna od otvaranja do pretresa telefona, te izrazila sumnju da su neovlaštene osobe mogle pristupiti sadržaju.

Bahtijarević-Alagić je kazala da ima dokaze da su telefoni bili pod sudskom kontrolom, na šta je Nožica rekla da to ne spori, ali da Odbrana nije bila prisutna tokom oduzimanja telefona do vještačenja.

Sudija Curović pitala je tužiteljicu da li je pripremila materijalne dokaze za današnje ročište. Tužiteljica je odgovorila da nije i da je Optužbi ostalo još samo saslušanje vještaka, te dva svjedoka koji nisu dostupni.

Nastavak suđenja pred Općinskim sudom u Sarajevu zakazan je za 19. juli.