- Obavještavamo Vas u vezi s provođenjem obaveznog programa u godini pred polazak u školu, koji se realizira u 32 škole na području Kantona Sarajevo, da se navedeni program neće realizirati do 14. septembra 2020. godine - navodi se u saopćenju.

Iz Ministarstva su poručili da će nakon procjene epidemiološke situacije odlučiti o vremenu i načinu pohađanja obaveznog programa pred polazak u školu, za djecu koja ga pohađaju u osnovnim školamam, a javnost će o tome biti blagovremeno obaviještena.