Rasim Muratović, direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, izjavio je da je danas upriličena promocija zbornika radova koji je rezultat naučne konferencije održane prošle godine.

- U zborniku imamo 39 radova i cilj je da ponudimo, prije svega, akademskoj zajednici, studentima i profesorima na uvid ono do čega je konferencija došla u svom radu. Naravno, zbornik ćemo ponuditi cjelokupnoj javnosti, prije svega mladim ljudima koji o ovoj temi vrlo malo znaju ili ne znaju ništa - pojasnio je Muratović.

Iz zbornika se može izvući nekoliko važnih poruka

Govoreći o posljedicama genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine, rekao je da "ako zanemarimo sve žrtve, broj ubijenih, protjeranih i ranjenih, prije svega misle na demografsku katastrofu".

- To su glavne posljedice koje se osjećaju na području tzv. "sigurne zone UN-a Srebrenica". U tom smislu, planirali smo da sljedeće godine organizujemo naučnu konferenciju koja će se baviti demografskim razvojem tog područja - dodao je Muratović.

O značaju zbornika govorio je i naučni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu Muamer Džananović.

- Iz zbornika se može izvući nekoliko važnih poruka, a po meni je najvažnija ona koja uzima u obzir da je prošlo skoro 30 godina od izvršenja prvih zločina što znači da većina počinjenih pojedinačnih i masovnih zločina neće biti procesuirani. Svjedoci smo da se ovih dana snažnije nego ikad negira genocid nad Bošnjacima na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Svjedoci smo da se formiraju nekakve komisije koje poturaju svoja kvazi naučna istraživanja kao vjerodostojna. Uzevši sve to u obzir, nama ne preostaje ništa nego da se okrenemo nauci i naučnim istraživanjima - istakao je Džananović.

Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, smatra da istina o Srebrenici, koja se zasniva na naučno validnim istraživanjima, jedino je što univerziteti mogu ponuditi.

Posvećena pažnja i psihološkim aspektima genocida

- To može biti i temelj za izgradnju novog društva na teritoriji Srebrenice, revitalizaciji tog područja i sprečavanja da se takvo zlo ponovi negdje u svijetu. Naša želja je da Univerziteti u Sarajevu i Tuzli sa svojim organizacionim jedinicama, budu oslonac stanovništvu Srebrenice u rasvjetljavanju istine i u sprečavanju ponavljanja takvog zla - naglasio je Škrijelj.

Akademik Miloš Trifković, član ANUBiH, smatra da je značajno da na jednom mjestu imamo skupljen jedan vrlo veliki materijal koji pokriva sve najvažnije oblasti i probleme genocida u Srebrenici.

- To je naša dužnost kao građana BiH i obaveza kao građana ovog svijeta. Materija je pregledna, podijeljena je u dijelove, naslovi su vrlo precizni. Čini mi se da smo posebnu pažnju posvetili međunarodnim aspektima genocida, onome što se dešavalo u vrijeme rata, poslije rata i na međunarodnim sudovima. Mislim da je izuzetno velika pažnja posvećena i psihološkim aspektima genocida. Htjeli mi ili ne sve počinje od pojedinca, sve izlazi iz nas i onda se poslije multiplicira na dobro ili zlo - kazao je Trifković.