Na lokalitetu su pronađeni posmrtni ostaci više osoba, a prema prikupljenim informacijama, na ovoj lokaciji mogli bi se nalaziti posmrtni ostaci četiri žrtve bošnjačke nacionalnosti sa područja Višegrada, nestale 1992. godine.

Lokacija je pronađena zajedničkim radom Tužilaštva BiH i SIPA-e, u prikupljanju informacija u procesima traženja nestalih osoba. U procesu ekshumacije učestvuju ljekar patolog sudske medicine, policijski službenici SIPA-e, predstavnici Instituta za nestale osobe (INO) BiH, potrebni radnici i mehanizacija, a policijsko osiguranje lokacije i podršku pružaju policajci PS Višegrad.

Posmrtni ostaci bit će prevezeni u kosturnicu u Goraždu, radi uzimanja uzoraka i utvrđivanja identiteta putem DNK analize, saopćilo je Tužilaštvo BiH.