Prvi put precizno su definisane sve pojedinačane usluge koje komunalna preduzeća pružaju građanima Kantona Sarajevo i shodno tome je za svaku pojedinačnu usluga definisana pojedinačna cijena.

Osim toga, donesena je odluka o novom obračunu cijene odvoza otpada za pravna lica. To je bio jedan od zahtjeva Udruženja poslodavaca te je usvojen novi način obračuna cijene otpada - ne po metru kvadratnom, već po količini odvezenog otpada.

-Za segment zajedničke potrošnje godišnje se izdvaja 17 miliona KM, koje su se trošile na netransparentan način, zbog čega je postojao veliki prostor za manipulaciju. Način obračuna koji smo usvojili je praksa u svim evropskim gradovima. Također, u sklopu ove odluke smo ispunili obećanje dato poslodavcima da će se cijena komunalnih usluga koja se pruža pravnim licima utvrditi na fer način i na tržišnim osnovama - istakao je ministar komunalne privrede i infrastrukture KS Srđan Mandić, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

U kreiranju novih cjenovnika učestvovali su eksperti sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Ekonomskog instituta i predstavnici poslovne zajednice. Pravedniji način naplate odvoza otpada za pravna lica i kontrolirano trošenje sredstava za zajedničku komunalnu potrošnju, važna su unapređenja u komunalnoj oblasti.