- Dva mjesečna kupona moraju kupiti i radnici, ako žele koristiti usluge Centrotransa i GRAS-a. To znači ako su mjesečnu kartu kupili u Centrotransu važi samo u našim vozilima. Ako su kupili u GRAS-u važi samo za njihova vozila – pojasnila je Aida Smajić, glasnogovornica Centrotransa.

Od 1. septembra nezaposlene osobe u Kantonu Sarajevo mjesečni kupon za javni gradski prijevoz plaćat će 20 maraka, ali ako žele koristiti usluge oba gradska prijevoznika moraju kupiti dva kupona i platiti 40 maraka.

Prema registru redova vožnje koje su nam dali u Centrotransu ovaj gradski prijevoznik dobio je sljedeće linije od Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo:

Ilijaš - Bioča, Ilijaš - Misoča, Ilijaš - Srednje, Ilijaš - Kamenica (Crna rijeka), Srednje - Kamenica (Crna rijeka), Srednje - Sokolina linija, Ilijaš - Popovići, Ilijaš – Bioča, Sarajevo-Tarčin-Raštalica, Sutjeska - Vogošća, Sutjeska - Ilijaš – Lješevo, Ilidža - Rakovica – Kobiljača, Sutjeska - Donja Vogošća, Nedžarići – Briješće, Otoka – Briješće, Drvenija - Donji Velešići, Drvenija - Gornji Velešići – Hum, Otoka - Mojmilo - Turkušići, Park - Šip - Bušća, Sutjeska - Orahov brijeg, Sinanovići – Trnovo, Ilidža – Miševići, Ilidža - Sabići – Sinanovići, Vijećnica - Hladivode, Garež - Delijaši - Hamzići, Otoka - Buća Potok, Park – Hrastovi, Ekonomska škola – Hum...

Bivša Vlada KS koju je predvodio Edin Forto nije ispunila obećanja da će biti jedinstvene mjesečne karte i da će važiti u vozilima GRAS-a i Centrotransa.

Obećanje je djelomično ispunjeno i od 1. maja 2019. godine mjesečne karte u GRAS-ovim i Centrotransovim vozilima važe panzionerima. Od 1. novembra 2019. godine jedinstvene mjesečne karte važe kod oba prijevoznika za đake i studente.

Bivši ministar saobraćaja Adnan Šteta, rekao je da će mjesečni kuponi važiti kod oba prijevoznika i za nezaposlene.

Umjesto ove pogodnosti za najugroženiju kategoriju stanovništva koji su na birou, bivša Fortina vlada podigla je cijenu mjesečnog kupona za nezaposlene.

Fortina vlada u januaru 2020. godine odlučila je da podigne cijene mjesečnih kupona za nezaposlene.

- Indikativno je da je primjena za sve tačke ovog sporazuma o poskupljenju karata krenula sa danom njegovog potpisivanja, samo je poskupljenje karata za nezaposlene osobe ostavljeno za 1. juli 2020. godine – izjavio je ranije novi ministar saobraćaja Vlade KS, Adi Kalem.

Mjesečna karta za nezaposlene sa od 1. jula sa 12 poskupila je na 30 maraka.

Nova Vlada KS, odlučila je nakon pritiska javnosti da participira sa 10 maraka, tako da će mjesečna karta za nezaposlene od 1. septembra 2020. godine koštati 20 maraka.

Pravo na prijevoz u javnom linijskom prijevozu putnika na području Kantona Sarajevo ima nezaposlena osoba sa prebivalištem ili boravištem na području Kantona Sarajevo, a koja se vodi u evidenciji Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo.