Polaznici vrtića mogu biti djeca od šest mjeseci do polaska u školu.

Prijem djece vršit će se za vrtiće:

Organizaciona jedinica Stari Grad za vrtiće: Biseri, Bajka, Pčelica, Slavuj, Šareni voz, Bulbuli.

Organizaciona jedinica Centar za vrtiće: Skenderija, Iskrica, Leptirić, Vrapčić, Višnjik, Lane, Makovi, Trešnjica, Ilijaš i Razigrani dani.

Organizaciona jedinica Novo Sarajevo za vrtiće: Kekec, Mašnica, Rosica, Košuta, Aprilski cvjetovi, Zvončić.

Organizaciona jedinica Novi Grad za vrtiće: Dječiji grad, Srećica, Dunje, Lastavica. Labudovi, ŽIŠ, Zeko, Lužani, Ribica, Radost, Kadifica, Aneks, Žubor, Vjeverica, Umihana Čuvidina.

Prijava za pohađanje cjelovitog razvojnog programa može se preuzeti na lokacijama predviđenim za prijavljivanje djece ili na web stranici JU Djeca Sarajeva.

Također raspisan je i Javni poziv roditeljima/starateljima djece obaveznika predškolskog odgoja i obrazovanja u KS za prijavu i upis djece u vrtiće JU Djeca Sarajeva i osnovne škole KS u kojima se realizira obavezni program za školsku 2021/2022. godinu.

Obaveznici predškolskog odgoja i obrazovanja su sav djeca koja 01. septembra 2021. godine imaju navršenih pet godina.