- Najavljeno je će Slovenija tokom predsjedavanja Evropskom unijom staviti borbu protiv ilegalnih migracija kao jedan od prioriteta. U fokus će biti stavljene zemlje Zapadnog Balkana, a najavljena je i značajnija podrška za bolje upravljanje migracijskim tokovima - navodi se u saopćenju iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Iskazana je potreba za dodatnom saradnjom sa EU u ovoj oblasti, a nadležne agencije EU, prvenstveno Frontex, su pozvane su da u potpunosti iskoriste svoje mogućnosti za pružanje operativne pomoći, raspoloživih resursa i stručnosti kako bi se ojačalo upravljanje migracijama u regionu.

Cikotić je upoznao učesnike konferencije sa aktivnostima koje BiH poduzima za efikasnije upravljanje migracijama. Data je puna podrška institucijama BiH kako bi što prije došlo do potpisivanja Sporazuma za Frontexom i na taj način poboljšali zaštitu granice BiH.

Kada je u pitanju BiH, Cikotić je istakao potrebu uključivanja svih nadležnih institucija u BiH u upravljanje migracijama i ravnomjernog rasporeda tereta migrantske situacije na cijeloj teritoriji BiH. Upoznao je ministre i sa započetim radovima na izgradnji privremenog prihvatnog centra u USK, ali i važnosti da ovakvi centri također budi razmješteni na cijeloj teritoriji BiH.

- Među važnim koracima koje je BiH poduzela u cilju vraćanja ilegalnih migranata naveo je potpisivanje Sporazuma o readmisiji sa Pakistanom, te započete pregovore sa još nekoliko država iz kojih dolazi najviše migranata. U cilju smanjenja pritiska ilegalnih migracija, poduzimaju se mjere na jačanju kontrole i zaštite istočne granice, te provode akcije presjecanja krijumčarenja osoba i razbijanja grupa koje se bave krijumčarenjem ljudi - navodi se u saopćenju.

Na konferenciji u Portorožu ministri su razgovarali o prevenciji i istragama iskorištavanja djece na online mrežama.