Radnicima mostarskog Aluminija dat je rok do petka da se izjasne pristaju li na novu cijenu rada-50 posto manja od one koja je bila na snazi do gašenja proizvodnje ili će uzeti otpremnine i zaključiti radni odnos s ovim preduzećem. Predloženo je ovo nakon današnjeg sastanka Uprave sa Sindikatom, potvrdio je predsjednik Sindikata radnika Aluminija Romeo Biokšić. 

Uprava Aluminija naložila je svim direktorima i rukovodiocima organizacijskih jedinica društva da radnicima svojih organizacijskih jedinica uruče anketni listić s ciljem prikupljanja informacija za potrebe izrade Plana restrukturiranja i Plana zbrinjavanju viška radnika. Svi će se izjasniti u roku od tri dana kod organizacijskih jedinica po pitanju rada.

-Po nama je to neprihvatljivo, taj prijedlog novog prepakiranog Aluminija nama je neprihvatljiv. Neki radnici će možda pristati, ali većina neće pristati da radi za iznos od 600 do 900 maraka, bez naknada na plaću- pojašnjava Biokšić.

Tvrdi da su ljudi nervozni i neraspoloženi, te kako je ponuda za rad u proizvodnji u takvim uvjetima rada, za nekih 1000 do 1100 maraka, podcjenjivanje rada i radnika u Aluminiju. Kada je došlo do gašenja fabrike prije skoro mjesec dana, bez posla je ostalo 930 ljudi. Biokšić ističe da se ne zna tačno koliko je ljudi već napustilo fabriku, no prema zadnjim statistikama nekih 870 radnika je u igri.

-Neki radnici imaju ugovor na određeno, a nekoliko njih ostvaruje uvjete za penziju- dodaje Biokšić, no za nekoliko dana će se znati s kolikim brojem ljudi raspolaže Aluminij.