Vlada RS je na današnjoj tematskoj sjednici u Banjoj Luci analizrala najveće probleme i prepreke u današnjem predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, te utvrdila plan reforme obrazovanja pod nazivom "Nova škola za novo doba".

Prema riječima ministrice prosvjete i kulture RS Natalije Trivić evidentno je da se "mora iskoračiti".

- Današnje predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje karakteriše nizak obuhvat djece u predškolskom, osnovno obrazovanje je zasnovano na reproduktivnom znanju, imamo neadekvartne nastavne planove i programe sa neodgovoarajućim udžbenicima, smanjenje broja učenika, nedovoljnu povezanost sa tržištem rada... – istakla je Trivić.

Ona je dodala da se u narednom periodu u fazama kreće na inoviranje nastavnih planova i programa, stvaranje udžbenika sa digitalizovanim sadržajima, izmijenjen pristup saznavanja i koncepciju učenja, stimulativno okruženje, osposobljavanje kadra, unapređenje odnosa škole i porodice i slično.

Premijer RS Radovan Višković je istakao da je reforma obrazovanja neophodna i podvukao da će do kraja mandata Vlada RS "dovesti obrazovanje u okvire kakvi treba da budu u 21. vijeku".

- Ne želimo više proizvoditi zvanja i zanimanja koja su, na kraju krajeva, više zanimanja za Biro za zapošljavanje, nego privredu – rekao je Višković.

Dodao je da svi moraju biti obazrivi i kretati se u etapama.

- Važno je da smo detektovali probleme i kojim koracima ih rješavati. Formira se ekspertski tim koji će to još bolje sagledati i Vladi RS dati smjernice. Ne idemo na inoviranje postojećih nastavnih planova i programa, nego kreiranje novih. Posebna pažnja biće posvećena edukaciji nastavnog osoblja, da budu sposobni da ovo što smo zamislili iznesu – rekao je Višković.

Dodao je da Vlada RS posebno računa na podršku Srbije.

- Oni su već odmakli u ovim pitanjima i spremni su da svoja iskustva ustupe RS. To će nam sigurno olakšati – dodao je Višković.

Predsjednica RS Željka Cvijanović je uvjerena da će svi pozdraviti ovakve planove.