Predstavnici radnika u rudarstvu se nadaju kako bi do zvaničnog potpisivanja kolektivnog ugovora, koji predviđa povećanje najniže satnice sa 2,50 KM na 2,70 KM, trebalo da dođe za desetak dana.

Primjena kolektivnog ugovora koji predviđa povećanje plaća rudara od 100 KM do 120 KM, bi trebalo da počne 1. marta ove godine.

- Održan je sastanak pregovaračkih timova a na kojem se pristupilo parafiranju usaglašenog teksta kolektivnog ugovora koji treba da ide na Kolegij Vlade FBiH. Trebalo bi da se u formi prijedloga nađe kao jedna od tačaka dnevnog reda sjednice Vlade FBiH. Očekujemo naspram onog što se događalo u samoj završnici pregovaračkog procesa, da će Federalna vlada dati saglasnost na taj tekst i najkasnije za desetak dana da će doći do zvaničnog potpisivanja kolektivnog ugovora između federalnog ministra energije rudarstva i industrije Nermina Džindića, kao predstavnika Vlade i s druge strane predstavnika reprezentativnih granskih sindikata iz oblasti rudarstva - rekao nam je Sinan Husić, predsjednik Sinikata radnika rudnika u FBiH.

Podsjeća da je u rudnicima uglja u FBiH uposleno 11.200 osoba.

- Najniža satnica će, kako je dogovoreno, iznositi umjesto dosadašnjih 2,50 KM, 2,70 KM. To znači da će se plaće rudarima povećati za 100 KM, najviše 120 KM. I primjena kolektivnog ugovora bi trebalo da počne 1. marta. Sadašnje plaće u rudnicima iznose od 1.050 KM do 1.220 KM, izuzev rudnika Gračanica Gornji Vakuf gdje su plaće više - rekao nam je Husić.