Isplata stimulacija će se izvršiti na osnovu spiskova uposlenika koji su bili angažovani u Covid-odjeljenjima u tom periodu, dostavljenih iz navedenih zdravstvenih ustanova, a koji sadrže i broj sati provedenih na ovim poslovima za svakog uposlenika.

- Cijeneći napore koje su radnici uložili u borbi protiv pandemije virusa COVID-19, Vlada je ostvarila usmenu i pisanu korespondenciju sa rukovodstvom navedenih zdravstvenih ustanova, te su pribavljeni spiskovi zaposlenih koji su u posljednjem valu pandemije virusa COVID-19 bili angažovani u Covid-odjeljenjima - saopćeno je.

Milion KM za stimulacije radnicima je osiguran kroz Finansijski plan ZZO-a, a milion KM kroz budžetske preraspodjele, sa pozicija svih kantonalnih ministarstva, na koje je danas dala saglasnost Vlada KS.

Kako je najavljeno, isplata stimulacija slijedi u narednih nekoliko dana.