- Izuzetno je važno da se pred najvišim zakonodavnim tijelom SAD-a našao izvještaj koji utemeljeno i precizno ukazuje na opasnost od ruskog utjecaja u Bosni i Hercegovini. Politička podrška Ruske Federacije podrivanju NATO i EU integracijskih procesa naše zemlje, kako kroz PIC tako i kroz druge mehanizme, jedan je od ključnih uzroka političke destabilizacije u Bosni i Hercegovini - ističe Sarajlić.

Kada se govori o razlozima blokada i nedovoljno brzog integracijskog napretka u BiH, naši partneri u Washingtonu, ali i Briselu, dodaje Sarajlić, moraju staviti u poseban fokus ovaj faktor, te pomoći institucije BiH da se na pravilan način suočavaju s ovim izazovom.

- Zato nalazi vojnog komiteta američkog senata ohrabruju, te je od izuzetnog značaja da se i u bh. javnosti naglasi puna važnost razlike između snaga koje su za NATO put naše zemlje i onih koje u saradnji sa stranim faktorima usporavaju taj put. Zna se ko je za NATO put, a ko blokira taj put, a jasno su vidljive i bezbojne i neutralne opozicione stranke po ovom pitanju. Preciziranje navedene razlike je ključni preduslov za ubrzanje pozitivnih procesa na širem planu u BiH, a negiranje te razlike i izjednačavanje svih strana je zapravo ključni mehanizam u zadržavanju statusa quo - izjavio je Sarajlić.