VEZANI TEKST - Arnautović: Schmidt nije obavio bilo kakve konsultacije s CIK-om o mogućoj intervenciji u Izborni zakon

Paket sadrži dvije odluke: i) Odluku o amandmanima na Ustav Federacije i ii) Odluku o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH

1. Ustav Federacije

1.1. Dom naroda Federacije 

Izmjena odredbi o Domu naroda FBiH uvođenjem "posljednjeg popisa" i praga od 3 posto u svrhu dodjele mjesta u Domu naroda Federacije BiH.

-Izmjena kataloga vitalnog nacionalnog interesa ukidanjem odredbi o "bilom kojem drugom pitanju" koje se tretira kao vitalni nacionalni interes ako to tvrdi dvije trećine bilo kog zastupničkog kluba.

– Izmjena odredbi o pozivanju/proceduri vitalnog nacionalnog interesa, s tim da o zahtjevima vitalnog nacionalnog interesa odlučuje Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda FBiH 

- Imenovanje Vlade FBiH i predsjednika/potpredsjednika FBiH-Uvođenje roka za nominaciju. Za imenovanje predsjednika/potpredsjednika FBiH, izmjene također uvode različite zahtjeve za većinu u svakom klubu, kao i prateći mehanizam ako se većina ne postigne u određenom roku.

1.3. Zakonodavna efikasnost

-Zakonodavna efikasnost između dva doma Parlamenta FBiH – uvođenje roka za uvrštavanje zakona kao tačke dnevnog reda u oba doma.

1.4.Ustavni sud FBiH

– Definisanje da će Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa biti izabrano od strane Ustavnog FBiH između svojih sudija.

- Uređenje postupka imenovanja sudije Ustavnog suda FBiH uvođenjem roka i mehanizma protiv zastoja u slučaju propusta predsjednika/potpredsjednika da pristupi imenovanju, ovlašćujući Dom naroda da imenuje sudije sa rang liste VSTV-a.

- Rješavanje hitnog pitanja imenovanja sudija Ustavnog suda FBiH u roku i propisanoj proceduri.

1.5. Raspodjela ključnih pozicija u FBiH

- Uvođenje odredbi koje pojašnjavaju podjelu ključnih funkcija u FBiH između CP/Ostalim razdvajanjem zakonodavne/izvršne od sudske.

2. Izborni zakon BiH

2.1. Usklađenost sa Ustavom Federacije

- Odredbe koje odražavaju amandmane na Ustav FBiH, posebno o Domu naroda FBiH/potpredsjednicima predsjednika FBiH

VEZANI TEKST - Nikšić: Ako OHR nametne izmjene Izbornog zakona, ući će u historiju kao onaj koji je završio agresiju na BiH

2.2 Izborni integritet – izmjene

– korištenje medija u svrhe kampanje, – funkcionalnost izborne administracije (zamjena OIK-a),

– zabrana zloupotrebe javnih sredstava u svrhe kampanje,

– zabrana fiktivnog predstavljanja u biračkim odborima u korist političkih subjekata (trgovine) i povećanje iznosa kazni za političke subjekte i izbornu administraciju.

Ovaj dokument je podijeljen predstavnicima ambasada koje su članice PIC-a. Namjere visokog predstavnika Christiana Schmidta podržale su ambasade SAD-a, Kanade, Velike Britanije i Japana. Evropska unija i Njemačka su protiv nametanja ovih izmjena Izbornog zakona, objavila je istraga.ba.