Ovo je posebno indikativno obzirom da na posljednoj sjednici Općinsko vijeće nije prihvatilo Plan poslovanja JZU Dom zdravlja Banovići  za 2021. godinu u kojem su prikazana finansijska sredstva koja će JZU Dom zdravlja Banovići ostvariti od pružanja zdravstvenih usluga RMU Banovići.

Na ovakav način direkorica JZU Dom zdravlja Banovići očito pokušava kroz nepružanje najhumanije usluge rudarima Banovića, u ime određenih političkih centara kojima pripada, zloupotrebljavajući funkciju JZU Dom zdravlja”Banovići, voditi određenu vrstu političke borbe.

Posebno žalosti činjenica da direktorica JZU Dom zdravlja Banovići u vrijeme kada se zdravstveni sistem nalazi u finansijski veoma teškom stanju koje je prouzokovano pandemijom COVID-a 19, propušta priliku da osigura dodatne prihode Doma zdravlja koji su u dužem prethodnom periodu bili siguran prihod koji je JZU Dom zdravlja ostvarivao na tržištu.

Na ovaj način očito da se želi prvo dovesti JZU Dom zdravlja  i 128 zaposlenika JZU Dom zdravlja Banovići u finansijski složenu i tešku situaciju gubitkom 300.000 KM sigurnog prihoda i, drugo, želi se proizvesti nezadovoljstvo rudara RMU Banovići zbog neosiguravanja pružanja usluga zdravstvene zaštite.

- Znamo da direktorica JZU Dom zdravlja Banovići Munevera Bećarević zbog prevelikog broja akademskih angažovanja nije u mogućnosti da na kvalitetan način obavlja funkciju direktora JZU Dom zdravlja Banovići, ali bez obzira na to pozivamo je da ne dovodi u pitanje i kalkuliše sa zdravljem rudara RMU Banovići kao ni interesima JZU Dom zdravlja Banovići i svih 128 njegovih uposlenika - navodi se u saopćenju za javnost SDA Banovići..