- Podrška međunarodnih partnera domaćim institucijama vlasti, a naročito intenzivan angažman supervizora za Brčko Distrikt i Ureda visokog predstavnika (OHR), važan je elemenat do sada postignutog uspjeha u Brčkom i to je jedan od primjera pozitivnog doprinosa međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini - kažu iz ove stranke, te dodaju:

- Intenzivan angažman međunarodne zajednice, predvođene OHR-om, je garant reformskih procesa u Brčko Distriktu, ali i njegove stabilnosti i održivosti, naročito u svjetlu prijetnji suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, osporavanju njenih nadležnosti i institucija, te nepoštivanju njihovih odluka.

Podsjećaju da Brčko Distrikt, u skladu sa amandmanom I na Ustav BiH, postoji pod suverenitetom Bosne i Hercegovine i spada pod nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine, kao i da je zaštita statusa i ovlaštenja Distrikta u ingerenciji Ustavnog suda BiH. 

- Svako osporavanje državnih nadležnosti, uključujući osporavanje nadležnosti prenesenih na državu u skladu sa Ustavom BiH i zahtjeve za njihov povrat na entitetski nivo, te svako osporavanje državnih institucija i njihovih odluka, a naročito osporavanje Ustavnog suda BiH i nepoštivanje njegovih konačnih i obavezujućih odluka, dovodi u pitanje stabilnost i pravnu poziciju Distrikta.

Da takvih pokušaja ima, svjedoči kontinuirano obilježavanje neustavnog "dana entiteta RS" u Brčkom, koje se ove godine organiziralo na temelju akata i uz angažman institucija ovog bosanskohercegovačkog entiteta -  navode.

Također istiuču da, "imajući u vidu nedavnu odluku Ustavnog suda BiH, kojom se ograničavaju podnosioci apelacija po pitanjima vezanim za amandman I na Ustav BiH, jasno je da, u ovom trenutku, de facto ne postoji domaći instrument zaštite Distrikta". 

- Zbog toga OHR, supervizor za Brčko Distrikt i Arbitražni tribunal moraju ostati garant stabilnosti i održivosti Distrikta, njegovog statusa i ovlaštenja - ističu.