Na održanoj sjednici Predsjedništva Socijaldemokratske partije BiH razgovarano je o nizu aktuelnih političkih tema s posebnim akcentom na, kako su naveli, svjesno prouzrokovanu krizu vlasti kojoj se ne nazire kraj, te modusima koje bi mogli dovesti do promjene stanja.

Predsjedništvo Socijaldemokratske partije BiH smatra da se lideri nacionalističkih stranaka, koje, ističu iz SDP-a, očigledno ne žele formirati vlast na državnom i federalnom nivou i kojima odgovara takvo stanje, moraju prestati igrati sa građanima ove države.

-Pod izgovorom zaštite državnih i nacionalnih interesa vodi se beskrupulozna političko-interesna borba u kojoj ispaštaju građani svih nacija i orijentacija. Političke borbe za fotelje i nastupi nacionalističkih lidera u javnosti potpuno zanemaruju da je u proteklim mjesecima svaki građanin ove države morao osigurati sredstva za puku egzistenciju, a da izabrani predstavnici nijednim primjerom nisu pokazali niti trun zanimanja za život običing čovjeka - saopćio je SDP.

Neuspješne sjednice Predsjedništva BiH i parlamenata, dodaju, samo su najvidljiviji, pored niza drugih zakočenih procesa na drugim razinama vlasti, dokaz da ne postoji volja da Bosna i Hercegovina krene naprijed, te da do bilo kakve vrste kompromisa neće doći.

-Jedino rješenje jeste prepustiti građanima da ponovo biraju predstavnike, koji će više brinuti o njihovim potrebama, što se pokazalo mogućim tamo gdje SDP ima uticaj kroz BH blok. SDP poziva sve parlamentarne stranke da se što hitnije krene u izmjenu Izbornog zakona, kako bi se uvela opcija vanrednih izbora, koja jedina može riješiti aktuelnu, ali i sve potencijalne situacije ovakvog tipa  - dodaju u saopćenju.

Na sjednici je razmatrana i informacija o istupanju dijela Kluba SDP-a u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH. Navedeni su pozvani da vrate svoje mandate, a ukoliko to ne urade, bit će pokrenute procedure za zaštitu SDP-a, aktivirajući ugovore koje su potpisali svi partijski zastupnici.

Članovi Predsjedništva također smatraju da bi se ovakve situacije trebale što prije spriječiti izmjenama zakonskih rješenja, jer se ovakvim potezima narušava izborna volja građana. Na kraju, zaključeno je da lični interesi nekoliko pojedinaca ne mogu narušiti ideju SDP-a koja je preživjela 110 godina, saopćio je SDP.