Akteri sutrašnje Skupštine očekuju da, prije svega, Savez samostalnih sindikata (SSSBiH) konačno profunkcionira.

- Očekujem i da napravimo jedinstvo, da imamo dvije trećine od ukupnog broja članova Saveza i da napokon imamo legalno izabrano rukovodstvo, te da imamo regularan Statut – kazao je za Faktor Samir Kurtović, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH.

S druge strane, aktuelni predsjednik SSSBiH Selvedin Šatorović se protivi održavanju najavljene Skupštine, te dovodi u pitanje njen legitimitet.

- Kako on može komentirati kada je on sazvao Kongres tako što je odluka bila u petak, a u nedjelju je bio Kongres. Na taj Kongres je pozvao samo sebi znane delegate. Mi, nas čak 13 granskih sindikata, nismo bili pozvani. Kako on može reći da je taj kongres u Zenici bio legalan, a da ovaj nije. Taj kongres je bio potpuno nelegalan – tvrdi Kurtović.

U prilog svoje tvrdnje navodi činjenicu da je Ministarstvo pravde BiH odbacilo zahtjev za registraciju rukovodstva SSSBiH, koje je izabrano na Kongresu u oktobru 2018. godine.

- On sve ovo vrijeme nije ovlašteno i odgovorno lice Saveza. On se faktički lažno predstavlja. U Ministarstvu pravde je upisan samo SSSBiH, a nema Statuta niti ovlaštenog odgovornog lica. Mi smo već podnijeli putem advokatske kancelarije krivičnu prijavu protiv njega – dodaje Kurtović.

Kada je u pitanju mogući Šatorovićev nasljednik, za sada je poznato ime jednog kandidata.

- Devet industrijskih sindikata dolazi na Kongres i oni su predložili gospodina Mevludina Bektića. On je do sada jedini predloženi kandidat, a mi iz ostalih sindikata nemamo problem sa tim da bude predsjednik neko iz industrijskih sindikata. Mislimo da je najviše ugrožen industrijski sektor, naročito po pitanju plaća, primanja i propisa koji reguliraju tu oblast. Cijenimo da jedan takav čovjek treba biti na čelu Saveza – izjavio je Kurtović.

Pored izbora novog predsjednika, predstavnici 16 granskih sindikata će u srijedu, kako najavljuju, radnicima poslati jasne poruke.

- Ono što će biti jedan od zaključaka i poruka radnicima sa tog Kongresa je Opći kolektivni ugovor, utvrđivanje minimalne plaće, Zakon o sindikatima i vjerovatno ćemo pozvati Finansijsku inspekciju da izvrši uvid u finansijsko poslovanje Saveza u ovom proteklom periodu – najavio je Kurtović.