Njihovo saopćenje ovim povodom prenosimo u cijelosti:

Iz istog razloga tražimo slijedeće:

- definisanje rizičnih skupina radnika i učenika, jasno propisivanje načina i postupka zaštite rizičnih skupina uključujući i mogućnost rada i učenja od kuće;

- pravovremeno obezbjeđenje higijenskih i zaštitnih sredstava i opreme kojima bi se ispoštovale propisane epidemiološke mjere i na taj način sačuvalo zdravlje  učenika i radnika;

- utvrđivanje pravnog okvira za rad odgojno-obrazovnih ustanova za vrijeme pandemije sa posebnim akcentom na prava i obaveze radnika;

- donošenje  stručnog uputstva kojim će se precizirati plan rada škole - direktora, nastavničkog vijeća i roditelja, te donošenje preciznih uputstava za postupanje svakog radnika i način obavještavanja nadležnih organa u slučajevima pojave simptoma bolesti i zaraze, kao i utvrđivanje mjera prema onima koji ne poštuju preporuke, smjernice, naredbe i upustva nadležnih organa;

- dostavljanje peciznih smjernica za postupanje o nošenju maski, održavanju fizičke distance, postupanju učenika i radnika pri dolasku i odlasku iz škole, održavanju higijene, kao i druga pitanja koja su značajna za ostvarivanje potpune i sigurne zdravstvene zaštite učenika i radnika;

- obezbjeđenje neophodnih sredstava za rad u slučaju potrebe za izvođenje online nastave uključujući informatičku opremu, mogućnost pristupa internetu u školama i adekvatne platforme sa jasnim upustvima za rad;

- osiguranje pojačanog epidemiološkog nadzora, a prije početka nastavne godine obavezno izvršiti sveobuhvatni inspekcijski nadzor u smislu provjere ispunjavanja svih propisanih higijensko epidemioloških mjera.

Ukoliko se blagovremeno ne ispune gore navedene mjere i ne obezbijede sredstva zaštite ugrozilo bi se zdravlje učenika i radnika, odvijanje nastavnog procesa kao i mogući slom cjelokupnog obrazovnog i zdravstvenog sistema što ni u kom slučaju ne smijemo dozvoliti.