Također, od Konakovića traže da navede ko je i kome poslao pismo koje spominje na sjednici.

Saopćenje Sindikata policije KS u nastavku prenosimo u cijelosti:

Nakon proglašenja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (covid-19), na području Federacije Bosne i Hercegovine, te donošenja niza naredbi Federalnog štaba civilne zaštite, policijski službenici Uprave policije, MUP-a Kantona Sarajevo, pored redovnih poslova i zadataka, u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, angažovani su i na provođenju određenog broja naredbi donesenih od strane Federalnog štaba civilne zaštite.

Iako svjesni rizika, kojem su izloženi svakodnevno, a ne samo u vrijeme novonastale epidemiološke situacije, vezane za koronavirus, pridržavajući se preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, Kantonalnog ministarstva zdravstva i uputa od strane Uprave policije, MUP-a Kantona Sarajevo, obavljajući poslove i zadatke iz nadležnosti Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, policijski službenici su iskazali visok nivo profesionalizma, discipline, te time uveliko doprinijeli spriječavanju širenja koronavirusa, u cilju zaštite svog zdravlja, zdravlja građanki i građana Kantona Sarajevo.

Posebno želimo naglasiti, da su od samog početka pandemije koronavirusa, od ministra MUP-a Kantona Sarajevo, i policijskog komesara Uprave policije, poduzete maksimalne aktivnosti na nabavci zaštitne opreme (maske, rukavice, zaštitnih odijela i sredstava za dezinfekciju), a sve u cilju zaštite policijskih, državnih službenika i namještenika MUP-a Kantona Sarajevo, čiji rad je usko vezan za neposredne kontakte sa osobama oboljelim od koronavirusa, ili osobama za koje postoji visok stepen sumnje da su oboljele od koronavirusa.

U cilju objektivnog informisanja javnosti, i uposlenika MUP-a Kantona Sarajevo, želimo Vas obavijestiti, da Sindikat policije Kantona Sarajevo, nikada nije nikome uputio pismo, koje prilikom održavanja online sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, gospodin Konaković Elmedin, navodi citiram: "Ministre Jusko, jeste li upoznati sa pismom sindikata policije, da se ljudi obraćaju svima nama, ti ljudi samo što ne plaču, kukaju na postojeći sistem, znate li vi koliko su životi policajaca ugroženi kada su ulovili ovog zaraženog koji je pobjegao iz izolatorija u Podhrastovima?".

S tim u vezi sindikat policije Kantona Sarajevo, traži od gospodina Konaković Elmedina, da se javno izjasni, koji je sindikat policije, uputio i kome pismo sadržaja koje isti navodi.

Napominjemo da su pored nabavke zaštitne opreme, poduzete i druge mjere i aktivnosti od strane ministra MUP-a Kantona Sarajevo i policijskog komesara Uprave policije, u cilju zaštite zdravlja i života svih uposlenika MUP-a Kantona Sarajevo, što potvrđuje i donesen protokol pod nazivom "Put policajca", koji se podrazumijeva hitno testiranje na prisustvo koronavirusa, svih uposlenika MUP-a Kantona Sarajevo, ukoliko dođu u kontakt sa osobom zaraženom koronavirusom.

Ovom prilikom još jednom želimo da obavijestimo javnost, da Sindikat policije Kantona Sarajevo, ima izuzetno dobru saradnju sa kompletnim menadžmentom MUP-a Kantona Sarajevo i Uprave policije, na čelu sa ministrom i policijskim komesarom, te se nadamo, da će se i nastaviti, navodi se u saopćenju koje potpisuje predsjednik Sindikata policije KS Sadik Ećo.