Osvrnuo se i na aktivnosti u vezi s nabavkom vakcina protiv COVID-19.

- Zavod nastavlja aktivnosti u vezi s nabavkom vakcina, ali i distribuciju svih koje pristižu konstantno u FBiH na zavode za javno zdravstvo kantona. U tom smislu smo obavijestili Vladu o samom broju isplaniranih vakcina. Imamo planirano, nabavljeno već ili u realizaciji, dva miliona i 70 hiljada doza vakcina, što je dovoljno za milion stanovnika. Također smo informirali dokle su došli direktni ugovori o nabavci. Očekujemo prema uputama isporučioca da se nastave daljnje aktivnosti na realizaciji ugovora - rekao je Skočibušić i dodao:

- I ono što je jedna od aktuelnosti koja interesira široku javnost, to su Covid-pasoši. Iako to nije usko u našoj nadležnosti, pokrenuli smo aktivnosti da se osiguraju privremeni Covid-pasoši na nivou cijele Federacije koje bi bile prepoznate u zemljama Šengena i u drugim zemljama, te da na taj način možemo omogućiti da oni koji su proveli vakcinisanje da se mogu kretati bez potrebnih PCR testova.