Naime, zastupnici će razriješiti ranije članove a zatim imenovati nove.

U Nezavisni odbor odbor Skupštine KS imenuju se: Kenan Kapo, Esad Solak, Jasmin Idrizović, Adis Šečić, Branislav Bunjevac, Mensud Cibra i Mineta Hrvat, a nakon provedene konkursne procedure.

Nezavisni odbor se imenuje na mandatni period od četiri godine.

Podsjećamo, do sada su članovi Nezavisnog odbora bili Kenan Kapo, Samir Čorbo, Mirela Alihodžić, Miroslav Kružik, Sanela Brković, Jusuf Zornić, Branimir Orašanin.