Pred zastupnicima će se naći i inspekcijski nalaz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, Inspektorata sanitarne, zdravstvene, farmaceutske i inspekcije za hranu.

Iz ovog ministarstva ističu kako su odmah po saznanju za slučaj djevojčice Džene Gadžun iz Kaknja poduzeli određene aktivnosti.

- Tražen je spisak svih verificiranih, retestiranih medicinskih aparata u svim zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo, kako javnim tako i privatnim, te je tražena i izjava od Ljekarske komore Kantona Sarajevo da li ljekari koji su učestvovali u operativnom zahvatu imaju valjane licence. Održan je sastanak sa direktorom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo na kojem je zatraženo da se odmah provede pojačan zdravstveno-inspekcijski nadzor u svim privatnim praksama i poliklinikama na području Kantona Sarajevo u kojima se provode hirurški zahvati i druge intervencije u anesteziji, te odmah uputilo zvaničan akt prema Kantonalnoj upravi, te da o poduzetim aktivnostima i izvršenom inspekcijskom nalazu na licu mjesta, u privatnim ordinacijama koje se dovode u vezu sa ovim slučajem, odmah informišu ovo ministarstvo.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Inspektorat, sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu je 16. novembra 2021. godine, dostavila u elektronskoj formi na mail Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Informaciju o poduzetim aktivnostima i izvršenom inspekcijskom nalazu na licu mjesta – istakli su u obrazloženju iz Ministarstva.

Ministarstvo zdravstva je, kako su naveli, uvidom u službenu evidenciju utvrdilo je da dr. Jasmina Halimić specijalista oftamologije, posjeduje rješenje od 3. oktobra 2018. godine o odobrenju rada Privatne oftamološke ordinacije "Dr. Halimić" sa sjedištem u Sarajevu, ulica Augusta Brauna broj 3, te da je doktorici, kao nositelju navedene privatne prakse odobreno pružanje specijalističko-konsultativnih zdravstvenih usluga iz oblasti oftamologije i da je odobreno proširenje obima usluga obavljanjem hirurških zahvata male hirurgije isključivo u lokalnoj anesteziji.

Također iz Ministarstva su naveli da je utvrđeno da je dr. Halimić dostavila važeću licencu za samostalan rad od Ljekarske komore KS, te je dostavila i izvještaj o ugovoru o dopunskom radu JU Kantonalna bolnica Zenica koja sadrži informaciju da je zaključen ugovor o dopunskom radu između Privatne oftamološke ordinacije "Dr. Halimić" koju zastupa dr. Jasmina Alajbegović-Halimić i mr. sci. dr. Nine Jovanović, specijaliste oftamologije, kao uposlenika JU Kantonalna bolnica Zenica i JU Kantonalna bolnica Zenica koju zastupa direktor Rasim Skomorac.

- Nina Jovanović, specijalista oftamologije, ne posjeduje privatnu ordinaciju niti privatnu zdravstvenu ustanovu na području KS, tako da ovo ministarstvo koje vodi registar privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih ordinacija na području KS ne posjeduje personalne podatke imenovane, uključujući i licencu za samostalan rad, koju izdaje nadležna Ljekarska komora – navodi se u informaciji Ministarstva, te dalje navode:

- Dr. Jasmina Bejtović, doktor stomatologije posjeduje Rješenje o odobrenju rada Privatne stomatološke ordinacije "Bejtović" sa sjedištem u Sarajevu, kojim je imenovanoj, kao nositelju navedene privatne prakse, odobreno pružanje usluga polivalentne stomatološke zaštite.

VEZANI TEKST - Inspekcija o ordinacijama u slučaju djevojčice Džene Gadžun: Opća anestezija nije bila dozvoljena, upitna ispravnost aparata

Dr. Suad Rožajac, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom posjeduje Rješenje o odobrenju rada ordinacije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje. Njemu je kao nositelju navedene privatne prakse odobreno pružanje specijalističko-konsultativnih zdravstvenih usluga iz oblasti anestezije, reanimacije, intenzivnog liječenja i terapije bola u oblasti hirurgije, stomatologije i drugim specijalističko-terapeutskim procedurama, a navedene zdravstvene usluge će imenovani pružati u svom prostoru ili prostoru drugih registrovanih zdravstvenih ustanova ili ordinacija koje imaju odobrenje za rad od nadležnog organa, na osnovu posebno zaključenog ugovora - navodi se u Informaciji.

- U skladu sa upravnim mjerama koje je u svom inspekcijskom nalazu najavila da će poduzeti Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS, Ministarstvo zdravstva KS će shodno tome poduzeti sve aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi se preduprijedilo da se ovakvi ili slični slučajevi ne bi dešavali. S tim u vezi Ministarstvo zdravstva KS već je uputilo prema Vladi KS i Ministarstvu pravde i uprave KS inicijativu za izmjenu i dopune Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave KS da se u sastav Ministarstva zdravstva vrati zdravstvena inspekcija koja vrši inspekcijske i druge upravne i stručne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima.

Iz Ministarstva navode da bi zdravstvena inspekcija djelovala u sklopu Ministarstva zdravstva KS i da bi se na taj način postigla centralizacija procesa i vršila provjera da li privatne zdravstvene ustanove i privatne ordinacije rade u skladu sa izdatim odobrenjima za rad, a na taj način bi se dodatno ojačao zdravstveni sistem u KS - zaključuje su u Informaciji koju potpisuje ministar zdravstva KS Haris Vranić.