Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo će na sjednici najavljenoj za 19. novembar razmatrati Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD-a) za Projekt "Javni prijevoz Sarajevo - Dio 2" u iznosu od 20 miliona eura.

Naime, Ministarstvo saobraćaja KS je utvrdilo da je prioritetni dio tog projekta na dijelu od "S" krivine kod hotela Holiday Inn do Ilidže, sa konekcijom prema Željezničkoj stanici, okretnicom na Željezničkoj stanici, prugom kroz ulicu Hamze Hume i odvojkom pruge za remizu tramvaja.

Od Baščaršije do Ilidže tramvajska pruga je u vidu kružnog toka, sa odvajanjem kraka prema Željezničkoj stanici i kraka kroz ulicu Hamze Hume. Tramvajske linije čine okosnicu javnog gradskog prijevoza grada Sarajeva kojim se, prema posljednjim podacima dnevno preveze više od 200.000 putnika.

Svrha zaduženja, kako je predlagač Ministarstvo finansija KS pojasnio, jeste razvoj infrastrukture javnog prijevoza u Sarajevu, kroz poboljšanje čistog javnog prijevoza i kapaciteta, te sanaciju oko 19,5 km dugačke dvokolosječne tramvajske pruge u KS. Sredstva zajma će biti upotrijebljena i za rješavanje problema zaštite okoliša koji se odnose na kvalitet zraka kroz promociju upotrebe javnog prijevoza.

Uvjeti koje je zajmodavac dao za zaduživanje na osnovu vanjskog duga su povoljni, rok otplate je 15 godina i grace period od tri godine je uključen u rok otplate. Uvjeti zajma su utvrđeni potpisanim zapisnikom sa pregovora sa Bosnom i Hercegovinom i EBRD-om od 18. oktobra 2019. godine.

Skupština KS je 25. septembra ove godine donijela Odluku o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i EBRD-a za Projekt "Obnova voznog parka za javni linijski prijevoz putnika" u iznosu od 15 miliona eura.