Riječ je o planiranom zaduženju TK kod Federacije Bosne i Hercegovine, koja je zamjenski zajmoprimac, za realizaciju studije pod nazivom "Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti TK".

- Nakon realizacije kredita 378 objekata bit će energetski efikasnije. Na nekim objektima će biti urađene fasade, a na nekim zamijenjena stolarija - kaže ministar finansika TK Suad Mustajbašić.

Uz pomenuto zaduženje od osam miliona KM, EBRD obezbjeđuje dva miliona eura nepovratnih sredstava te donaciju od pola miliona eura za tehničku pomoć u realizaciji.

- U projekt će se uključiti i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) sa 1,5 miliona eura. To znači da je ukupna vrijednost projekta nešto veća od 24 miliona KM, a nakon kompletiranja procedure imat ćemo operativna sredstva i implementirati studiju, a time učiniti objekte u TK energetski efikasnijim i ljepšim - zaključio je Mustajbašić.