Iz Institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH najavili su da će se oglasiti povodom situacije u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić nakon što nadležni organi utvrde sve relevantne činjenice. Naveli su u saopćenju da u ovom momentu ne mogu odgovarati na medijska pitanja o situaciji u Zavodu zbog zaštite najboljeg interesa djeteta, kao i digniteta zaposlenih.

Povodom objavljivanja uznemirujućih fotografija, na kojima su prikazani korisnici usluga Zavoda, ombudsmani BiH za ljudska prava jučer su posjetili ovu ustanovu gdje ih je direktor informisao da nadležni inspekcijski organi završavaju nadzor nad radom ove ustanove, kao i da je za 4. decembar zakazana tematska sjednica Parlamenta Federacije BiH.

Također, podsjećaju da su prošle godine sačinili specijalni izvještaj o stanju prava lica sa intelektualnim i mentalnim teškoćama u BiH i tom prilikom obišli sve ustanove socijalne zaštite u BiH, kao i ustanove u kojima su hospitalizovana lica sa mentalnim poremećajima, uključujući i Zavod u Pazariću.

-Tokom obilaska razgovarano je sa rukovodstvom ustanova i bolnica, sa korisnicima i pacijentima, a svi utisci i utvrđene činjenice detaljno su opisani u izvještaju. U ovom dokumentu su nadležnim organima i ustanovama upućene konkretne preporuke u skladu sa osnovnim principima predviđenim međunarodnim standardima, a sve s ciljem unapređenja položaja ovih lica - navodi se u saopštenju.

Ombudsmani BiH su u specijalnom izvještaju ukazali na određene zabrinutosti koje treba da budu hitno predmet razmatranja nadležnih tijela zbog stepena njihovog uticaja na kvalitet funkcionisanja ustanova.

Dodaju da i dalje stoje iza nalaza iznesenih u specijalnom izvještaju, koji ujedno predstavljaju i stav ombudsmana, a tiču se situacije i problema sa kojima se susreće Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.