- Naša je obaveza da u ovoj situaciji preuzmemo dio tereta na sebe i kao lokalna zajednica pomognemo najugroženijim, olakšamo poslovanje privednim subjektima i spriječimo otpuštanje radnika - rekao je Hadžibajrić.

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog načelnika da se izdvoji 500.000 KM za pomoć ugroženim kategorijama, a to su penzioneri, porodilje i socijalno ugroženi .

- Kako bi se podržao rad privrednih subjekata i spriječilo otpuštanje radnika, Općina Stari Grad Sarajevo, počevši od danas, umanjuje cijenu zakupa za poslovne prostore, javne površine i reklame za 50%, izuzev bankarskog sektora za koji se procjenjuje da i dalje jednako posluju. Ova odluka bit će na snazi do 30.aprila, 2020. godine nakon čega će se ponovo razmatrati situacija i donijeti odluka u skladu sa stanjem na terenu - poručio je Hadžibajrić.

Također, Općina Stari Grad od danas ograničava rad svih ugostiteljskih objekata u Starom Gradu do 22,00 sata.