Općina Stari Grad obavještava javnost da su, prema nalogu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, postavila table upozorenja "Voda nije za piće" na deset javnih česmi na teritoriji općine Stari Grad: Mošćanica – javna česma šehidima Obhodže (Čorbadži dede Mustafage do br.22), javna česma Logavina (Vrbanjuša 84), javna česma Grbina (Mošćanica do br. 3), javna česma Brusulje, javna česma Zmajevac, javna česma Sedrenik (Sedrenik bb), javna česma Sedrenik (iznad prostorija mjesne zajednice), javna česma Grličića brdo br. 84, javna česma Grličića brdo br 2 i javna česma Sagrdžije br. 2.

Inspektorat sanitarne, zdravstvene, farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu u predmetu sanitarnog inspekcijskog nadzora nad zdravstvenom ispravnosti vode za piće javnih česmi na području općine Stari Grad donio je rješenje kojom se naređuje Općini Stari Grad da u interesu zaštite zdravlja stanovništva i osiguranja higijenski ispravne vode za piće provede mjere na navedenim javnim česmama.

S obzirom da je zdravlje ljudi – korisnika ovih vodnih objekata direktno ugroženo, uz moguće najteže posljedice po zdravlje i život korisnika upozorava se odgovorna osoba da na savjestan način izvrši sve naređene mjere iz rješenja – navedeno je u rješenju. Prvi korak koji je Općina Stari Grad poduzela u nizu mjera koje su potrebne je postavljanje tabli upozorenja kako bi korisnici javnih česmi znali da voda nije za piće.

Rješenje je doneseno na osnovu mišljenja o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće na ovim česmama i mikrobiološkog ispitivanja koje je izvršila JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. U njihovom mišljenju navodi se da sa ovih deset javnih česmi ispitani uzorak "ne odgovara" prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH" br.40/10, 30/12, 62/17).

Općina Stari Grad i Javna ustanova Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo potpisali su Sporazum o realizaciji projekta "Registracija i kontrola zdravstvene ispravnosti vode javnih i spomen/hair česmi na području općine. Projektom je predviđen zajednički obilazak svih česmi na području općine Stari Grad, fotografisanje, mapiranje i otvaranje zasebnog kartona sa neophodnim podacima o svakoj česmi sa prijedlogom obima analize vode, uzorkovanje vode sa svih javnih i spomen/hair česmi, te mikrobiološka i fizičko-hemijska analiza vode. Do sada je urađeno ispitivanje uzorka na 66 od ukupno 75 javnih i spomen/hair česmi na području općine Stari Grad, saopćila je Općina Stari Grad.