Molbu su uputili uz obrazloženje da "kao mala stranka nisu u mogućnosti uplatiti iznos kazne u cijelosti".

VEZANI TEKST - Ovo je općina u BiH u kojoj su gotovo svi građani kandidati na izborima

Ovih 4.000 KM platiti će u 12 rata, počev od 1. septembra.

Prema informcijama, Zavičajni demokrati su kažnjeni zbog nevođenja evidencija o prijemu članarina i priloga, evidencija o prihodima i rashodima, te zbog nedostavljanja finansijskih izvještaja.

Vanja Bjelica-Prutina, član CIK-a, na sjednici je prokomentirala da bi od naredne godine trebali razmotriti promjenu ove praksa odobravanja plaćanja kazni na rate, dodavši da je visina kazni relativno niska i nije odvraćajućeg karaktera.

Stava je da promjena prakse ne treba ići u pravcu da se ne dozvoli plaćanje na rate, već da se dozvoli tamo gdje zaista bude dokazano da bi isplata u jednom iznosu dovela do nemogućnosti finansijskog funkcionisanja stranke.

Inače, Mile Marčeta je u prošlom sazivu bio delegat SNSD-a u Domu naroda Parlamenta FBiH, a nakon isteka mandata je dobijao i "bijeli hljeb".