Skupština Kantona Sarajevo je u decembru prošle godine usvojila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti KS za koji su glasali zastupnici Stranke za Bosnu i Hercegovinu, a koji predviđa da svaka porodilja dobije mjesečni iznos u visini prosječne plaće u Federaciji BiH. Dok je Prijedlogom zakona koji je uputila u parlamentarnu proceduru, Vlada Federacije BiH predvidjela to pravo za nezaposlene porodilje.

Stranka za BiH smatra da će time i dalje određen broj porodilja u FBiH biti u neravnopravnom položaju sa ostalima. Zbog toga tražimo od Vlade Federacije BiH da izjednači status porodilja bez obzira jesu li zaposlene ili ne, kao i da porodilje u manjem bh entitetu ne budu izostavljene.

Preko naše zastupnice u NSRS Begije Smajić pokrenut ćemo inicijativu da se isto zakonsko rješenje primjenjuje i u manjem bosanskohercegovačkom entitetu.

Od Vlade Federacije BiH zahtijevamo da iznađe zakonsku mogućnost i u prijedlogu svoga zakona izdvoji iznos kojim bi se osiguralo da i porodilje - povratnice u bosanskohercegovački entitet RS dobiju mjesečnu porodiljnu nadoknadu od 1.000 KM ukoliko ista prava porodiljama ne osigura manji bh entitet.

Na ovaj način, vlasti u oba bh. entiteta pokazale bi stvarnu brigu za mlade porodice i bar djelimično umanjile masovna iseljavanja i negativan prirodni priraštaj u zemlji, navodi se u saopćenju Stranke za BiH.