- Pisat ću, naravno, nešto ozbiljnije na ovu temu, ali ovo je zanimljivo, stoga da podijelim. Dakle, datum je 26. 9. 1991. S. Milošević prepričava R. Karadžiću sadržaj sastanka održanog dva dana ranije između njega, V. Kadijevića i F. Tuđmana. Tuđman je taj koji im je prodao ideju podjele Bosne bez sumnje. To, naravno, ne amnestira srpsku politiku od zločina počinjenih protiv Bošnjaka i Hrvata u BiH i Hrvatskoj, ali pokazuje i Tuđmanovu spremnost da prihvati čak i okupaciju dijela Hrvatske, ako će zauzvrat dobiti dio Bosne - napisao je Suljagić na Twitteru.

U transkriptu stoji:

Radovan Karadžić: Možete li mi reći kako je jučer bilo?

Slobodan Milošević: Pa, dosta dobro, ovako, išli smo na to da se zaista prvo stvori mir, da bi moglo da se traži solucija, a on je opet pokrenuo pitanje podjele Bosne.

Radovan Karadžić: Opet!

Slobodan Milošević: Da, da opet je pokrenuo. Ja sam mu rekao da on može da otvara sva ta pitanja, da možemo mi o svemu da razgovaramo, ali da mi ne možemo da razgovaramo o tome da se Srbi podijele.

Radovan Karadžić: Ne, ne, ali na pravo, na osnovu prava naroda, može njegov narod ovde da kaže gdje će da živi.

Slobodan Milošević: Apsolutno, apsolutno…