Za učenike razredne nastave u KS, osim učenika I razreda, redovna nastava u školi počinje 2. septembra.

Učenici razredne nastave, što podrazumjeva učenike od I-IV razreda, odnosno i V razreda u onim školama u kojima se razredna nastava odvija i u V razredu, će u periodu od 1. do 14. septembra pohađati redovnu nastavu.

Zbog specifičnosti situacije usljed pandemije koronavirusa, te zaštite zdravlja učenika i školskog osoblja, nastava za učenike razredne nastave će se izvoditi u grupama od maksimalno 15 učenika uz trajanje časa od 30 minuta, sa odmorima od pet minuta i bez velikog odmora. Nastava će se odvijati prema planu odnosno rasporedu koji utvrđuje škola.

U odjeljenjima u kojima nije moguće ispoštovati maksimalno dozvoljeni broj učenika, škola će napraviti raspored naizmjeničnog pohađanja online nastave i redovne nastave.

Učenici sa hroničnim oboljenjima i učenici koji u zajedničkom domaćinstvu imaju osobe sa hroničnim oboljenjima, stare i iznemogle osobe i druge osobe iz rizičnih skupina nisu u obavezi pohađati redovnu nastavu u školi.

Predmetna nastava od VI-IX, odnosno V razreda će se izvoditi po principu "online" modela.

Za sve učenike/ce od I do IV razreda srednje škole nastava će se, u periodu od 1. do 14. septembra, izvoditi po "online" modelu, osim učenika srednjih škola za učenike s teškoćama u razvoju i Srednje muzičke škole.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, u koordinaciji sa Kriznim štabom KS, u drugoj sedmici mjeseca septembra, razmotriti će potrebu izmjene modela izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama u KS.

Sutra je prvi dan nastave i u školama u Republici Srpskoj, dok nastava u ostalim kantonima u Federaciji BiH počinje 7, odnosno 8. septembra, uz poštivanje svih epidemioloških mjera i preporuka.