Odluku o produženju važenja izdatih elektronskih zdravstvenih knjižica donio je Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo razumijevajući potrebe građana, ali i još uvijek prisutno stanje pandemije izazvane koronavirusom.

Za sve ostale elektronske zdravstvene knjižice rok važenja ostaje kako je naznačeno na karticama.