U direktnom ispitivanju svjedokinje Dijane Smailagić, koja obavlja poslove pomoćnice generalnog sekretara Vlade FBiH, advokatica premijera Fadila Novalića Nina Karačić je zatražila da detaljno opiše poslove koje vrši.

Smailagić je kazala da vrši poslove signiranja pošte. Govoreći o periodu mart, april 2020. godine, kazala je da je i u to vrijeme imala isti režim rada, ali u smanjenom kapacitetu, zbog pandemije.

Istakla je da u Generalni sekretarijat Vlade FBiH dođe mnogo pošte, te da je u prošloj godini došlo oko 11.000 akata, što je obilan materijal. Na pitanje advokatice da li čita materijale koje signira, svjedokinja je kazala da je čitala one stvari koje su u fokusu njenog interesovanja, kao što je, između ostalog, nabavka respiratora.

Zatim je advokatica pokazala dokument - Informaciju koju je Federalna uprava Civilne zaštite uputila Vladi FBiH o aktivnostima koje je provela od 23. marta do 3. aprila u cilju suzbijanja koronavirusa, na što je svjedokinja kazala da se sjeća tog dokumenta.

Na pitanje čega se sjeća, svjedokinja je kazala da se sjeća informacije o režimu kretanja, podacima o respiratoru, nabavci sredstava za dezinfekciju i ostalog.

Dodala je da se sjeća i detalja o potpisivanju ugovora o kupovini, što ju je kako tvrdi, jako radovalo, ali da je kao pravnik znala da potpisivanje ugovora ne mora značiti i realizaciju.

Svjedokinja je kazala da je signirala Informaciju Odsjeku za pripremu sjednica Vlade FBiH.

Ministrica Milićević je pitala svjedokinju da li je ona nadležna za postavljanje e-materijala za sjednicu, na što je ona odgovorila da samo prosljeđuje materijal.

Na pitanje da li joj je poznato da je neko 30. marta u 15.40 mijenjao taj dokument na e-dokumentima, iako su postavljeni 6. marta, svjedokinja je kazala da ne zna te da ne prati rad ostalih službi, ali da je dokument signiran istog dana kada je i pristigao.

U unakrsnom ispitivanju, tužilac je pitao svjedokinju da li je signirala svu poštu koja je dolazila u tom periodu, da li je to iznosilo oko 50 dokumenata dnevno te koliko se dokumenata odnosilo na informaciju o koronavirusu.

Svjedokinja je kazala da ona signira većinu pošte, da nije sigurna koliko je to dokumenata dnevno te ne zna koliko se informacija odnosilo na koronavirus.

Na pitanje koje informacije je  još pročitala u vezi koronavirusa, kazala je da se ne može sjetiti.

Na pitanje kad je posljednji put pročitala Informaciju te da li ju je čitala mimo 6. aprila, kazala je da se ne sjeća, ali da ostavlja mogućnost da jeste.

Tužilac je upitao svjedokinju da li sjeća te iste informacije, samo iz maja 2020., svjedokinja je kazala da bi se sjetila ako bi je vidjela.

Druga svjedokinja Mirela Eljšan, koja je uposlena kao referent u Sektoru za pripremanje sjednice Generalnog sekretarijata Vlade FBiH je na pitanje advokatice Karačić objasnila šta su njene obaveze na poslu.

Opisujući proceduru, svjedokinja je kazala da materijal koji dobije za sjednicu rastavi, budući da bude sastavljen heftaricom, zatim skenira te postavi na e-dokumente, elektronski sistem koji omogućava članovima Vlade FBiH da pregledaju sve dokumente za sjednicu.

Na pitanje ko ima pristup, svjedokinja je kazala da su samo ona i njen kolega zaduženi za to, da svako ima svoju šifru.

Pojašnjavajući proces rada, svjedokinja je kazala da ona izdvoji naziv dokumenta, te da ga nakon postavljanja na e-dokument modifikuje na sva tri službena jezika, ali ne i sadržaj dokumenta.

Advokatica joj je pokazala dokument, screenshot iz e-dokumenta, od 3. aprila koji sadrži Informaciju o aktivnostima FUCZ, a svjedokinja je objasnila da je dokument kreiran 6. marta te da je modificiran nakon tri minute, upravo zbog naziva na sva tri jezika.

Na pitanje zašto je modificiran i 30. marta, svjedokinja je kazala da je na kraju Informacije bio set zaključaka koji je Vladi dat na usvajanje, a da je bio i popratni dokument sa zaključcima, te da je ona obrisala zaključke iz Informacije, što obično i radi.

Ministrica Milićević je pitala svjedokinju da li bi postojala razlika ukoliko bi neko na informaciju dodao još jedan list, svjedokinja je kazala da bi, jer postoji razlika između skeniranog papira i word dokumenta.

Tužilac je upitao svjedokinju da li se konkretno sjeća ovog dokumenta, na što je ona odgovorila negativno, da ne čita dokumente, već da ih samo obrađuje.

Na pitanje koliko se puta godišnje desi da na e-dokumetima budu navedeni zaključci dva puta i da ih ona mora brisati, svjedokinja je kazala da ne zna, ali da se dešava.

Tužilac je pitao da li je ona sama uočila grešku 30. aprila, iako je sjednica bila održana 9. aprila, na što je svjedokinja odgovorila da jeste i to u trenutku kada je započela arhiviranje. Istakla je da je njen zadatak da ne bude duplih zaključaka, te da je to uradila da ne bi bila kritikovana.

Na pitanje tužioca da li je ona skinula dokument, obrisala tri zadnje stranice, te ga ponovo postavila 30. aprila na e-dokument, svjedokinja je potvrdila.

Advokatica Nožica je pitala da li je potrebna saglasnost za izmjenu dokumenata, na što je svjedokinja kazala da treba, a na pitanje da li je njoj trebala saglasnost da ukloni zadnje tri stranice, svjedokinja je kazala da je to ista informacija te da je to u okviru njenog posla.

Članovi Sudskog vijeća su pitali svjedokinju zašto je obrisala zaključke iz Informacije te zašto nije obrisala popratni dokument koji je sadržavao iste informacije, svjedokinja je kazala da tako rade od početa te da je ona samo obrisala višak.

Pored Fadila Novalića, premijera Federacije BiH, za spomenutu nabavku optuženi su suspendovani direktor FUCZ-a Fahrudin Solak i vlasnik firme F. H. "Srebrena malina" Fikret Hodžić, kao i pravna osoba F. H. "Srebrena malina", te federalna ministrica finansija Jelka Milićević.

Nastavak suđenja zakazan je za 23. mart, kada bi trebalo uslijediti ispitivanje novih svjedoka odbrane, budući da je postupak u ovom predmetu u fazi izvođenja dokaza odbrane.