Svjedokinja optužbe je u direktnom ispitivanju podsjetila na sadržaj zapisnika, koji su ona i njena kolegica sačinile na zahtjev Tužiteljstva BiH, a povodom budžetskog nadzora izvršenog u FUCZ, s fokusom na relevantnu dokumentaciju koja se odnosi na nabavku spomenutih respiratora, odnosno prispjele ponude i ugovor između FUCZ i Srebrene maline.

Uz napomenu da je činjenično stanje utvrđeno na temelju raspoložive dokumentacije i listinga, te da nije imala direktan pristup trezorskoj aplikaciji, Znahor je kazala kako je fokus bio na zakonitosti trošenja budžetskih sredstava.

Navela je kako je za nabavku respiratora apliciralo devet ponuđača, te da na temelju predočene dokumentacije nije bilo moguće utvrditi da je vršena ikakva korespondencija s bilo kojim ponuđačem, kao i da nije bilo moguće utvrditi kako je kao najpovoljnija izabrana ponuda Srebrene maline, dovodeći to u kontekst (ne)transparentnosti tog procesa.

Dodala je kako, također, nije našla dokaze o bonitetu Srebrene maline za tu vrstu posla, te da ponuda, datirana na 2. aprila 2020. godine, nije protokolisana.

Detaljno je opisala tehničke aspekte u vezi s realizacijom plaćanja, navodeći kako je knjigovodstvena obaveza za plaćanje nastala 2. aprila, a da je ugovor između FUCZ i Srebrene maline potpisan, dan kasnije 3. aprila (datumi dospijeća i plaćanja), a što je postalo predmetom prijepora odbrane i optužbe.

Odbrana se usprotivila predočavanju akta Jedinice za budžetsku inspekciju od 16. novembra 2020., a u vezi s primjedbama FUCZ-a nakon izvršenog nadzora, uz opasku da taj dokument nije naveden u optužnici na što je optužba podsjetila da taj dokaz nije imala u trenutku podizanja optužnice.

Ostatak direktnog ispitivanja protekao je u znaku identifikacije izvora s kojih je izvršeno plaćanje, uključujući posebna sredstva za zaštitu ljudi i prirodnih dobara u slučaju prirodne ili druge nesreće (podračun) te limita utroška od 30 posto za tekuću godinu, odnosno 50 posto za iznos kumuliran iz prethodnih godina.

U vezi s tim, svjedokinja je navela da je došlo do "prekoračenja", te da za dio sredstava nije bila vidljiva njihova namjena.

U sklopu unakrsnog ispitivanja, braniteljica Fahrudina Solaka, advokatica Marsela Bajramović insistirala je na tezi da je nakon proglašenja nesreće u FBiH 16. marta 2020. godine, sve odluke donosio Fededralni štab Civilne zaštite, te da je za svaku bila potrebna suglasnost Vlade FBiH, a da ih je FUCZ bio zadužen za njihovo izvršavanje.

U nastavku se osvrnula i na stanje tržišta u tom periodu, odnosno ograničenja za nabavku respiratora, kao i tvrdnje svjedokinje da ponuda Srebrene maline nije bila protokolisana, navodeći da je bio protokolisan ugovor, čiji je ponuda sastavni dio, a što je svjedokinja potvrdila.

Odbrana je instirala i na nedostatnosti dokumentacije na temelju koje su doneseni određeni zaključci te na "pogrešno utvrđenoj hronologiji" što je svjedokinja prihvatila kao ograničavajući faktor, te se na veliki broj pitanja nije mogla decidirano izjasniti, uz opaske - da ne zna, ili da nije bilo u domenu njenog zadatka.

Na hronologiji je insistirao i optuženi Solak, ustvrdivši da u trezorskoj aplikaciji stoji 3. april kao datum kreiranja, na što je reagirala optužba, ocijenivši kako se radi o netačnom navodu,

Pitanje datuma unosa u trezorsku aplikaciju pokrenula je i braniteljica Fikreta Hodžića, advokatica Mirna Avdibegović, navodeći da svjedokinja nije vršila provjere u tom pogledu, na što je ova (svjedokinja) odgovorila da nije imala pristup toj aplikaciji, te ponovila da je zaključke izvodila na temelju raspoložive dokumentacije.

Na upit da li je vršila valorizaciju spomenutih ponuda, svjedokinja je kazala da to nije bio njen posao, te da je to trebala uraditi FUCZ.

Optuženi Hodžić je u vezi s tim upitao kako to da svjedokinja nije uspjela da shvati da je Srebrena malina imala najbolju ponudu, na što je Znahor ponovila kako ona nije analizirala ponude, nego da je to bio posao CZ, odnosno da u dokumentaciji nije našla podatak o tome zašto je ponuda Srebrene maline bila najpovoljnija.

Braniteljica Fahrudina Solaka, advokatica Marsela Bajramović u izjavi nakon ročišta kazala je kako svjedokinja koja je danas saslušana nije dala potpune, cjelovite i uvjerljive odgovore tokom njenog direktnog i unakrsnog ispitivanja.

- Nažalost, opet danas nismo čuli potpune odgovore i očito je da nisu izvršene sve provjere koje su trebale da se izvrše da bi se došlo do određenih zaključaka – kazala je Bajramović novinarima nakon okončanja ročišta u predmetu Novalić i drugi.

Komentirajući dio svjedočenja Jelene Znahor, federalne budžetske inspektorice, s fokusom na njene tvrdnje o tome da je posmatrano s knjigovodstvenog aspekta "najprije stvorena obaveza, a potom potpisan ugovor" između Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) i firme F.H. Srebrena malina u vezi s nabavkom 100 respiratora, Bajramović je navela kako je ta svjedokinja u tom kontekstu "iznijela ozbiljne konstatacije, koje nije uspjela odbraniti".

FOTO: FENA

Dodala je kako se svjedokinja "ograđivala" od odgovora na neke osnovne stvari, uključujući i pitanje načina i svrhe uplate, te se osvrnula na hronologiju u vezi s izvršenim plaćanjem spomenutih respiratora, podsjećajući na ranija svjeočenja u vezi s trezorskom aplikacijom, te navodeći kako je sve, zapravo, izvršeno 3. aprila 2020. godine.

Bajramović je negirala tvdnju svjedokinje o tome da je obaveza plaćanja unesena 2. aprila, dan prije sklapanja ugovora, ustvrdivši da tokom kontrole trošenja budžetskih sredstava u sklopu FUCZ-a, nisu izvršene dužne provjere, nego da se taj nalaz bazirao na selektivnim dokumentima.

- Nama je drago što je dokumentacija ostala u spisu, a i odbrana će, svakako, imati pravo da predlaže i izvodi svoje dokaze, po potrebi i pozove vještake informatičke struke koji će sve pojasniti – kazala je Solakova braniteljica.

Istovremeno, navela je kako je datum - 2. april 2020., koji su unijeli službenici FUCZ-a, bio datum predračuna, što je u njegovom opisu i navedeno, a kako je samo kreiranje spomenute aplikacije, odnosno konačni unos u trezorski sistem uslijedio je dan kasnije, odnosno 3. aprila.

- To nije samo slučaj u ovoj nabavci, mi ćemo u sudski spis uložiti dokaze da se generalno za svaku drugu nabavku tako dešavalo. Dakle službenici popunjavaju podatke na osnovu dostupnih predračuna, faktura, ponuda i sl., a kada se ispune ostali uslovi unose ih u sistem / aplikaciju – kazala je Bajramović.

Precizirala je kako je službenica FUCZ-a Jasmina Imamović 3. aprila 2020. u 10.09 sati unijela obrazac br. 2 u sistem, ocijenivši kako su to "nesumnjivi dokazi koji su već ušli u sudski spis, a koji će, u slučaju potrebe, biti potkrijepljeni i osalim dokazima".