Dragan Mektić je, u okviru tačke dnevnog reda na kojoj zastupnici usmeno postavljaju pitanja članovima Vijeća ministara BiH, a oni odmah odgovaraju, pitao Tegeltiju kada će ANP staviti na sjednicu Vijeća?

- Pošto je ANP i dalje živ u Vijeću ministara BiH, kad ćete ga staviti na sjednicu Vijeća ministara i kao takvog oboriti na toj sjednici - pitao je Mektić.

Predsjedavajući Tegeltija je pojasnio da se dokument koji se zove ANP našao u spisku od nekih 450 aktivnih predmeta koji su se našli u Sekretarijatu Vijeća ministara BiH kada je izabrano Vijeće ministara BiH. Dodao je da je Vijeće ministara BiH donijelo odluku da se o tome obavijeste resorna ministarstva i predlagači dokumenata i da se sami izjasne šta žele da rade s tim dokumentima.

Prema njegovim riječima, većina ministarstva, odnosno resornih ministara svojom su se odlukom opredjeljivali šta će uraditi s tim dokumentima. Dio dokumenata su povukli iz procedure, dio su zadržali i Vijeće ministara o njima raspravlja i odlučuje.

- Kada je u pitanju jedan dio dokumenata, između ostalih i ANP, predlagač se nije izjasnio. Vijeće ministara BiH je na svojoj prvoj sjednici donijelo zaključak u kojem je zaključio da svi predmeti koji se nalaze u sekretarijatu Vijeća ministara, a o kojima se nisu izjasnili predlagači, koji su stariji od 1. januara 2019. godine, u toj formi neće biti razmatrani na sjednici Vijeća ministara BiH - pojasnio je Tegeltija.

U skadu s tim, dodao je on, ANP više ne postoji kao dokument u Vijeću ministara BiH i o njemu nije moguće razgovarati i odlučivati.