Predsjedavajući Tegeltija istakao je da je, imajući u vidu težinu i obim posljedica pandemije, kao i neizvjesnost vremenskih i svih drugih parametara u vezi s pandemijom, od velike važnosti da svi nivoi vlasti u BiH, u skladu s nadležnostima definiraju paket mjera za ublažavanje efekata pandemije, te da se kroz djelovanje nedavno formirane Grupe za socio-ekonomski odgovor na pandemiju virusa korona osigura efikasna koordinacija definiranja socio-ekonomskih mjera. 

Na sastanku je usaglašeno nekoliko urgentnih mjera koje će već početkom naredne sedmice, u skladu s inicijativama Republike Srpske i Federacije BiH, razmatrati Vijeće ministara. Odnose se na usvajanje nove odluke o preferencijalnom tretmanu domaćeg u iznosu od 30 posto kao hitan odgovor i pomoć privredi u BiH, a koja će važiti najmanje godinu dana.

- Također, dogovoreno je da će Vijeće ministara BiH razmatrati izmjenu Odluke o posebnim uslovima za ulazak stranaca u BiH, kojom će biti odobren ulazak stanaca koji u svrhu realizacije poslovnih aktivnosti s domaćim kompanijama imaju potrebu da putuju u BiH (proizvodne aktivnosti, realizacije remonta, prijem i odobravanje proizvoda za izvoz), uz propisivanje i poštovanje posebnih zdravstveno-epidemioloških procedura za ovakve slučajeve od nadležnih institucija - saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

U kontekstu zajedničkog i koordiniranog odgovora na socio-ekonomsku krizu prouzrokovanu virusom korona, učesnici sastanka su se usaglasili da će se ubrzano raditi na definiranju mjera, te zajedničkom nastupu prema međunarodnim finansijskim institucijama da bi se zajednički osigurala povoljna finansijska sredstva i pokrenuo veliki investicioni ciklus u BiH, te na taj način ojačao oporavak privrede.