Tako je nekadašnji predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH uputio savjet na svom Twitter profilu:

- Bošnjaci moraju shvatiti da su malobrojni, da bi mogli nametati rješenja Srbima i Hrvatima u BiH. Bošnjačka politika mora biti dogovor o mogućem. Nema geopolitičkog smisla da bilo koja sila beskrajno podržava utopiju 1,8 miliona Bošnjaka na račun 12,5 miliona - osam miliona Srba i 4,5 miliona Hrvata u regionu.