Na nekoliko najugroženijh lokacija u Bihaću i Sanskom Mostu, koji su proglasili stanje prirodne nesreće usljed poplava, upućeni su timovi Federalne uprave civilne zaštite sastavljeni od pripadnika federalnih specijaliziranih jedinica sa potrebnom opremom za ispumpavanje vode i sanaciju poplavljenih objekata - saopćeno je iz FUCZ. 

U skladu sa situacijom na terenu i stalnim kontaktima i koordinacijom sa Vladom Federacije BiH, resornim ministarstvima, Kantonalnom upravom civilne zaštite USK, općinskim službama civilne zaštite u područjima zahvaćenim poplavom, sa Agencijom za vodno područje rijeke Save i Agencijom za vodno područje Jadranskog mora, sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom i drugim subjektima zaštite i spašavanja, prateći vodostaj rijeka na poplavljenom području i njihovih pritoka, zaključeno je da je potrebno uputiti pomoć sa nivoa Federacije BiH.

Timovi Federalne uprave civilne zaštite ostaju i dalje u pripravnosti i u skladu sa svojim nadležnostima djelovat će ako se za to ukaže potreba i  pomoći stanovništvu u otklanjanju posljedica uzrokovanih poplavama kako bi se ljudi što brže vratili normalnom životu - navodi se u saopćenju.