Srbija je jučer iz budžeta isplatila tačno 11,5 miliona eura, a za šest dana isplatit će još čak 69,7 miliona eura, i sve to po osnovu zajmova koje su Titovi premijeri uzimali od svjetskih kreditora tokom sedamdesetih i osamdesetih godina, saznaje Blic Biznis.

Riječ je o dijelu kredita koji su Milka Planinc i Veselin Đuranović uzimali u vrijeme bivše SFRJ od Pariskog kluba i Svjetske banke, a čija posljednja rata dospijeva 2041. odnosno 2031. godine.

Preciznije, na naplatu je došlo 11,9 miliona eura po osnovu zajma od Svjetske banke, odnosno njenog ogranka Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i to: 9,4 miliona eura po osnovu glavnice i 2,18 miliona po osnovu kamate. Ovaj kredit na naplatu je kalendarski zapravo došao prije dva dana, ali je iz budžeta Srbije isplaćen jučer ujutro s obzirom na to da je dan kada je dolazio na naplatu 15. septembar bio nedjelja.

 I drugo, 22. septembra Srbiji na naplatu dolazi dodatnih 69,74 miliona eura. Riječ je o kreditu uzetom prije oko 40 godina od Pariskog kluba povjerilaca i to: 54,1 milion eura po osnovu glavnice i 15,6 miliona po osnovu kamate.

Srbija je, inače, tokom ove godine, plaćala i kredite koje je uzimala od Kuvajta u periodu od 1984. do 1989. godine, a riječ je o tačno 20,2 miliona eura.