Izvanraspravno vijeće odlučilo je da Todorić može na slobodu uz odgovarajuće mjere opreza i garanciju. Odredili su mu kauciju od oko dva miliona maraka te mjeru zabrane napuštanja područja Grada Zagreba i mjeru predavanja pasoša.