Kolegij Sekretarijata Parlamentrne skupštine BiH danas se očitovao o ulasku uposlenika nepoznatih privatnih firmi u Parlament, prilikom čega su bez nadzora manipulisali opremom, odnosno mijenjali plazme u parlamentarnim salama.  Osim toga, boravili su i u server sobi.  Sve se dešavalo u vrijeme kolektivnog godišnjeg odmora, a radnici za to nisu imali nikakvo odobrenje.

Kako je za Faktor potvrdio Kenan Vehabović, sekretar Zajedničke službe Parlamenta BiH, zaključeno je da će Kolegij SIPA-i podnijeti izvještaj o onome što se dešavalo te će od ove institucije tražiti da utvrdi da li je eventualno bilo kršenje zakona.

Drugi zaključak je da se od Direkcije za koordinaciju policijskih tijela zatraži kontradiverzioni pregled svih prostorija gdje su boravili uposlenici firmi koje nemaju ugovorni odnos sa Parlamentom, a to su Bijela sala i server soba, kao i Plava sala.

Stručnu pomoć će, kako je rekao, zatražiti i od OSA-e.

- Tražit ćemo da oni izvrše antiprislušni pregled, da se eventualno nisu događale nezakonitosti iz tog domena. Već pripremamo te dopise i čekamo reakciju nadležnih organa – kazao nam je Vehabović.

Upitan šta će se dešavati u međuvremenu, dok se ne utvrdi stanje, i da li će zbog toga eventualno biti otežan rad, Vehabović kaže:  

- Što se tiče Bijele sale, kada su u pitanju LCD-ovi, na kojima idu očitanja glasanja, oni su skinuti sa sistema i postavljeni su drugi, ali oni nisu spojeni na sistem. To znači da oni u ovome momentu ne funkcionišu. Nije to neki veliki problem, a šta je bilo sa sistemom, da li je nastala neka greška, to ćemo znati tek utvrditi sa našim IT sektorom. Kada je u pitanju server soba, radimo da vidimo da li je sve uredu – kazao nam je Vehabović.  

Vehabović: Čekamo reakciju nadležnih