Kako je saopćeno iz Tužilaštva, efikasno otkrivanje i procesuiranje svih krivičnih djela koja bi mogla ugroziti zdravlje i sigurnost građana, a u vezi sa sprečavanjem i zaštitom širenja korona virusa COVID-19, od izuzetne je važnosti jer se pokazalo da neodgovorno i nezakonito ponašanje pojedinca, može prouzročiti nesagledivu štetu za građane.

- Procesuiranje krivičnih djela iz nadležnosti Tužilaštva Bosne i Hercegovine, koja se odnose na ugrožavanje zdravlja i sigurnosti građana, imat će prioritet u radu i hitnost u postupanju, a naročito kada su počinioci sužbene osobe. Nezakonito i neodgovorno ponašanje službenih osoba i pojedinaca, može prouzročiti nesagledivu štetu, te je bitno da Tužilaštvo BiH, kao i sva druga nadležna tužilaštva u BiH, bez odlaganja procesuiraju počinitelje - naveli su iz Tužilaštva.

Iz Tužilaštva BiH pozvali su sve građane, da prijave nadležnim institucijama saznanja o svakom nepoštivanju odluka nadležnih institucija, te neodgovornom i nezakonitom ponašanju, kako bi se spriječile i prevenirale posljedice ovih krivičnih djela.