U operativnoj akciji kodnog naziva "Duks" ovlašteni službenici RC Tuzla, a na osnovu informacija Grupe za obavještavanje i operativno taktičkog rada izvršili su provjere na dvije lokacije koje pokriva RC Tuzla.

Na osnovu raspoloživih informacija o neregularnostima u poslovanju određenih fizičkih lica izvršili su provjeru prometa i porijekla roba na tim lokacijama i pronašli veću količinu robe stranog porijekla za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija. Radilo se o većoj količini odijela, trenerke, košulje, i sl. tj. 4.855 komada tekstilnih proizvoda.

Također, prilikom detaljnog pregleda vozila na GP Orašje uz upotrebu specijalističke opreme pronašli su skrivenu i neprijavljenu robu. Radilo se o različitoj medicinskoj opremi, tačnije 251 komada, gdje je fizičko lice namjeravalo proći carinsku proceduru bez plaćanja uvoznih dadžbina.

Vrijednost oduzete robe u ovim operativnim akcijama je 321.000 KM, saopćeno je iz UIOBiH.