Trenutno je evidentirano 7.737 aktivnih slučajeva COVID-19.

Na nivou Federacije BiH, sedmodnevna incidenca iznosi 120 slučajeva na 100.000 stanovnika. U posljednjih sedam dana, najviša sedmodnevna incidenca zabilježena je u Kantonu Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Tuzlanskom kantonu.

- Do 4. oktobra u 12.00 sati Zavodu za javno zdravstvo FBiH prijavljeno je 6.048 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19. Prema dobnoj strukturi, osobe starije od 60 godina čine 83,4 posto, a prema spolnoj strukturi, muški spol je zastupljen sa 60 posto – navode iz Zavoda.

U Federaciji BiH na bolničkom liječenje trenutno je 507 osoba zbog COVID-19 bolesti, od kojih je 56 na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Prema dostavljenim podacima, od ukupnog broja hospitaliziranih, 36 pacijenta je bilo cijepljeno s jednom dozom, a 34 s dvije doze cjepiva.

- U 39. sedmici bilježi se rast broja pacijenata COVID-19 na respiratoru, broja novih potvrđenih slučajeva COVID-19 i sedmodnevne incidence. U padu je ukupan broj smrtnih slučajeva zbog COVID-19 i ukupan broj hospitaliziranih pacijenata od COVID-19 na kraju sedmice - navodi se.