Trenutno je evidentirano 20.376 aktivnih slučajeva COVID-19.

Na nivou Federacije BiH, sedmodnevna incidenca iznosi 84,4 slučaja na 100.000 stanovnika.

U posljednjih sedam dana, više incidencu od prosječne zabilježene u Federaciji BiH imaju Kanton Sarajevo, Hercegovačkoneretvanski i Tuzlanski Kanton.

Sedmodnevna pozitivnost testova varira među kantonima.

Visoka pozitivnost ukazuje na neadekvatan broj PCR testiranja. Rezultati antigenskih testiranja nisu uključeni u izvještaj.

U Federaciji BiH, na bolničkom liječenju trenutno je 236 osoba zbog COVID-19, od kojih su 22 (9,3 posto) na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji.

Prema dostavljenim podacima, od 217 hospitaliziranih osoba s podatkom o vakcinalnom statusu, 171 (78,8 posto) je nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih, a 46 (21,2 posto) potpuno vakcinisanih.

U prethodnoj sedmici zabilježeno je 76 smrtnih slučajeva zbog COVID-19.

U osmoj sedmici bilježi se pad svih sedmičnih indikatora.

Najveći pad bilježe broj novih potvrđenih slučajeva COVID19 i sedmodnevna incidenca.

Najviše vrijednosti sedmodnevne incidence zabilježene su u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Zapadnohercegovačkom i Kantonu Sarajevo.

Prema podacima dobijenih genotipizacijom uzoraka pozitivnih na SARS-CoV-2 virus, delta varijanta dominantno je cirkulirala na kraju 2021. godine.

Rezultati iz januara 2022. godine ukazuju da se omikron varijanta detektira u većini uzoraka, te da je ova varijanta SARS-CoV-2 virusa preuzela dominaciju na području Federacije BiH.