Godine 2008. domaćim preduzećima izdato je 220,2 miliona akciznih markica, a na uvoznim cigaretama zalijepljeno je 340,7 miliona akciznih markica.

Porazni su podaci da je 2021. godine domaćih akciznih markica bilo samo 13,4 miliona, a stranih čak 194,1 milion.

Kako to izgleda po godinama, prikazano je na tabeli ispod Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

- U periodu od 1. januara do 28. februara 2022. godine u BiH se najviše uvozilo duhana i duhanskih prerađevina iz sljedećih pet država: Republika Srbija, Republika Hrvatska, SR Njemačka, Poljska i Sjeverna Makedonija. Dok se najviše cigareta u navedenom periodu izvozilo u sljedećih pet država: Bugarska, Belgija, Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Italija - podaci su Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

U Bosni i Hercegovini nema više fabrika duhana. Bile su tri i više ne rade: u Banjoj Luci, Mostaru i Sarajevu. Za njima propadaju jedna po jedna otkupna stanica duhana, što znači da ćemo uvoziti duhan, a bili smo veliki proizvođači.

Opća globalizacija nije zaobišla ni duhansku industriju. Njome vladaju multinacionalne kompanije, koje proizvodnju koncentriraju u jednoj ili manjem broju tvornica, gdje su im uvjeti najpovoljniji, a onda diktiraju svoje uvjete.