- To je najvećim dijelom posljedica primjene člana 19. Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, koji propisuju rokove u kojima se nezaposlene osobe moraju prijavljivati nadležnim službama za zapošljavanje nakon prestanka radnog odnosa, ili gubljenja statusa učenika ili redovnog studenta s ciljem ostvarivanja propisanih prava - navode iz Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH i dodaju:

- Uvidom u dokumentaciju, utvrdili smo da je Služba obračunavala i plaćala doprinose za zdravstveno osiguranje za decembar 2021. godine u paušalnom iznosu od šest KM po nezaposlenoj osobi i tri KM po osiguranoj osobi kao članu uže porodice nosioca osiguranja.

U skladu sa zakonskim odredbama, doprinosi za zdravstveno se plaćaju za nezaposlene osobe i članove uže porodice nosioca osiguranja koje se u propisanim rokovima javljaju biroima za zapošljavanje.

Realizirano svega 9,2 posto od programa zapošljavanja 

Prema službenim evidencijama, na području Kantona Sarajevo u decembru 2021. godine su plaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje za 45.801 nezaposlenih osoba i za 19.869 osoba uže porodice nosioca osiguranja. U decembru 2021. godine ukupan broj nezaposlenih iznosio 57.965 KM, njih 45.801 je imalo zdravstveno osiguranje koje plaća Služba.

Osvrnuvši se na programe zapošljavanje, federalni revizori navode kako je u 2021. godini u te svrhe planirano 18.253.965 KM, od čega je realizirano svega 9,2 posto?!

- Manja realizacija programa u odnosu na planirana sredstva rezultat je kasnog usvajanja programa mjera od Vlade Kantona u odnosu na Finansijski plan, kasnog otpočinjanja neophodnih procedura, kao i činjenice da u većini slučajeva korisnici sredstava nisu dostavljali potrebnu dokumentaciju u ugovorenom roku - navode.

Federalni revizori ukazuju kako im nije prezentirano da se Upravni odbor Službe obraćao Vladi Kantona Sarajevo sa sugestijom da se Finansijski plan Službe za tekuću godinu usvaja početkom godine, a uz to i Program mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u KS za istu godinu.

Interna revizija nije posvetila dužnu pažnju realizaciji programa

- U najvećem dijelu sredstva aktivne politike zapošljavanja planirana su za realizaciju podsticajnih mjera iz 2019. i 2020. godine u iznosu od 16.708.730 KM, koja su u 2021. godini realizovana u iznosu od 14.137.117 KM. Pored ovoga, važno je istaći da su za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja za 2021. godinu ostala raspoloživa sredstva za koja nisu zaključeni ugovori u iznosu od 14.819.254 KM, što čini 81 posto planiranih sredstava za ovu namjenu u 2021. godini - stoji i Izvještaju o radu Službe za zapošljavanje KS u prošloj godini.

Ukazuju kako Služba nije dizajnirala i implementirala sistem internih kontrola.

- Ne možemo potvrditi da je interna revizija posvetila dužnu pažnju realizaciji programa aktivne politike zapošljavanja, posebno imajući u vidu da sredstva koja se izdvajaju u podsticajne mjere aktivne politike zapošljavanja imaju učešće u planiranim rashodima Službe 52 posto.

Imajući u vidu značaj finansijskih sredstava koja se planiraju u podsticajne mjere za aktivnu politiku zapošljavanja, da se radi o ključnim i procesima s visokim rizikom, kao i konstatovane propuste prilikom obavljanja revizije, smatramo da realizacija tekućih programa aktivne politike zapošljavanja treba biti u fokusu interne revizije - naveli su federalni revizori.

Osvrnuli su se i na realizaciju Programa javnih radova u prošloj godini za oblasti uređenja okoline, izgradnje i sanacije infrastrukture, socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo, kulture, turizma i sajamskih manifestacija.

Po ovom programu planirano je 439.734 KM koliko je i odobreno za 22 poslodavaca od ukupno 26 prijavljenih i angažovanje 287 nezaposlenih osoba na period do dva mjeseca.

Korisnici novca nisu dostavljali potrebnu dokumentaciju 

- Utvrdili smo da se finansijski iznosi dodijeljenih sredstava ne mogu dovesti u vezu sa dodijeljenim bodovima po projektima javnih radova, gdje je Upravni odbor odobravao finansijska sredstva poslodavcima u različitim omjerima za
što nije prezentirana dokumentacija na kojoj osnovi su utvrđena.

Provedenom revizijom konstatovano je da za većinu mjera korisnici sredstava nisu dostavljali potrebnu dokumentaciju u ugovorenom roku, što je utjecalo na slabu realizaciju mjera aktivne politike zapošljavanja.

Također je konstatovano da Služba u većini slučajeva nije kontinuirano opominjala korisnike sredstava da dostavljaju potrebnu dokumentaciju u ugovorenom roku, niti je po automatizmu raskidala ugovore, kako je regulisano zaključenim ugovorima - ukazali su federalni revizori.