Prema podacima Zavoda, prvu dozu vakcine u ustanovama KS primilo je ukupno 109.325 građana KS, od toga 50.666 od 18 do 60 godina, a 58.659 građana sa 60 i više godina.

Drugu dozu vakcine u ustanovama KS primilo je 58.525 građana, 18.462 građana od 18 do 60 godina, a 40.063 građanina sa 60 i više godina.

Ukupno je u KS aplicirano 167.850 doza vakcina.

Na osnovu zbirnih podataka iz Informacionog sistema Zavoda zdravstvenog osiguranja, a u koje ulaze i osobe vakcinisane van ustanova KS, ukupno 91.012 stanovnika Kantona Sarajevo je u potpunosti vakcinisano, što predstavlja 27,4 posto stanovništva starijeg od 18 godina.